Aktuality

Nový školní rok bude zahájen 4. září 2017

Zakončení školního roku 2016/2017

30. 6. 2017

Zakončení školního roku

Školní rok 2016/2017 je minulostí. Slavnostní zakončení proběhlo tradičně před školou, kde měla svůj projev paní ředitelka. Letos došlo při této příležitosti také k rozloučení s žáky 9. ročníku. Tak jako oni na začátku školního roku přivítali prvňáčky, tak na konci školního roku se naší nejmenší žáci rozloučili s těmi, kteří naší školu opouštějí. Následně se žáci rozešli do svých kmenových tříd, kde obdrželi svá závěrečná vysvědčení. Ve třídách také proběhlo ocenění žáků, kteří se nejvíce angažovali ve sběrových soutěžích.
Nezbývá než popřát všem žákům, jejich rodičům, zaměstnancům školy i všem ostatním krásné a pohodové letní prázdniny a na viděnou ve školním roce 2017/2018.

Mgr. Václav Kotrc

Poděkování firmě Zimerstav s. r. o.

30. 6. 2017

Zakončení školního roku

Jménem ZŠ a MŠ Krásný Dvůr chci touto cestou poděkovat firmě Zimerstav s. r. o. za věnování sponzorského daru ve výši 5 000 Kč. Peníze byly použity na nákup sportovního vybavení do školní tělo-cvičny - konkrétně se jedná o dva pojízdné vozíky na míče, 6 volejba-lových míčů, 5 basketbalových míčů a jeden míč na házenou.

Mgr. Václav Kotrc

3.místo ve sběrové soutěži papíru

28. 6. 2017

Naše škola se umístila v konkurenci dalších 12ti škol na krásném 3. místě ve sběrové soutěži papíru v lounském okrese. Na bronzovou příčku nás vyneslo 7,8 tuny vybraného papíru.
Všem, kdo se o tento úspěch přičinil, děkujeme.

Mgr. Václav Kotrc

Atletický pětiboj

26. 6. 2017

Atletický pětiboj

Žáci 2. stupně si dnes zpestřili dopoledne Atletickým pětibojem. Své schopnosti poměřili postupně ve skoku vysokém, běhu na 1 500 metrů, sprintu na 60 metrů, skoku dalekém a vrhu koulí. Každá třída mohla do disciplíny nominovat 2 své zástupce, přičemž žák jedné třídy mohl zasáhnout maximálně do dvou disciplín. Zpestřením byla možnost do některé disciplíny nominovat svého třídního učitele. Výkony žáků byly hodnoceny podle tabulek pro daný ročník. Tím se docílilo odbourání znevýhodnění mladších žáků. Každý žák za svůj výkon obdržel známku. Třída s nejnižším průměrem po pěti disciplínách se stala celkovým vítězem. Po každé disciplíně proběhlo celkové vyhodnocení i s nástupem na stupně vítězů. V tomto případě se žáci řadili opět podle jednoduchého klíče. Porovnávalo se o kolik lepší/horší výkon podali oproti tabulkovému výkonu za známku 1. Celkovým vítězem se stal 9. ročník, následovaný 8. ročníkem. Třetí příčku obsadil 7. ročník. Nepopulární bramborová medaile zůstala pro 6. ročník. A jak dopadlo pořadí u jednotlivých disciplín? Skok vysoký: Robin Orgoník (8. ročník), Filip Orgoník (7.), Pavel Tučim (9.). Běh na 1 500 metrů: Pavel Tučim (9.), Petr Konopásek (7.), Matěj Lněníček (6.). Sprint na 60 metrů: Denis Říha (7.), Zdeněk Zajíc (8.), Vojtěch Sobotka (9.). Skok daleký: Petr Konopásek (7.) a Zdeněk Zajíc (8.), Sára Tučimová (8.) a Vojtěch Sobotka (9.). Vrh koulí: Denis Říha (7.), Roman Vobořil (9.), Jaroslav Franz (9.). Výkony učitelů jsou z pořadí anulovány. Diplomy byly pro děti:-).

T-Mobile Olympijský běh

21. 6. 2017

Olympijský běh

Všichni žáci naší základní školy se dnes zapojili do celorepublikové sportovní akce T-Mobile olympijský běh. Tato akce proběhla v rámci oslav Mezinárodního Olympijského dne a zúčastnilo se jí na různých místech ČR 70 000 běžců!
Každý žák obdržel diplom, medaili a tyčinku Corny. Nejlepší běžci z každé třídy obdrželi navíc drobný dárek. Kdo to byl? Z 1. třídy Tadeáš Vlasák, dále druhák Roman Pivovar, Štěpán Pastor, Petr Hruška, Lukáš Pastor, Matěj Lněníček, Filip Orgoník, Robin Orgoník a z 9. ročníku Pavel Tučim.

Mgr. Václav Kotrc

Projektová výuka v zámeckém parku

16. 6. 2017

V pátek žáci 1. a 2. ročníku vyrazili do zámeckého parku v Krásném Dvoře poznávat listnaté a jehličnaté stromy. Vyprávěli si o životě u vody, v lese a na louce. Na závěr vycházky si nadšeně prohlédli krajinu z nově opravené rozhledny.

Mgr. Věra Purnochová, Mgr. Simona Klánová

Mateřská škola se loučila s předškoláky

13. 6. 2017

Dnešní den 13.6.2017 patřil pro děti mateřské školy k velmi významným. Odpoledne všechny děti MŠ předvedly svým rodičům krátký program básní, písní a tanečních variací. Poté předvedly svůj krátký program děti , které půjdou v září do 1.třídy ZŠ a již tradičně byly děti pasovány " Na školáky ". Přejeme všem dětem šťastné vykročení do další etapy svého života, a ať se jim v základní škole daří. Rodičům přejeme jen samou radost ze svých dětí.

Ludmila Havlová

Výsledky sběrových soutěží

12. 6. 2017

Sběrové soutěže

V přiloženém obrázku se můžete seznámit s výsledky sběrových soutěží ve školním roce 2016/2017.
Všem, kdo se svým sběrem zasloužil o to, že je planeta Země zase o kousek zelenější velice děkujeme. Žáci na prvním třech místech v každé kategorii budou v rámci společného zakončení školního roku 2016/2017 odměněni diplomeme a drobnou odměnou.

Mgr. Petr Rousek

Koncert ve školní družině

6. 6. 2017

Děti navštěvující kroužek Hra na flétnu, si pro děti ze školní družiny připravili krátké pásmo písniček, které se naučili během školního roku.
Vystoupení se konalo ve školní družině pod vedením paní učitelky Věry Purnochové a své umění předvedli tito žáci: Štůlová z 1.třídy a Michaela Novotná z 2. třídy.
Děti hrály na zobcovou flétnu. Děkujeme všem účinkujícím za pěkný zážitek, jejich vystoupení se všem velmi líbilo.

Monika Zlá