Aktuality

Dopravní den

20. 4. 2018

Ve slunném pátečním dopoledni se konal již tradiční Dopravní den. Všichni žáci se nejdříve rozdělili do smíšených skupin z různých tříd 1. stupně. Skupiny pak procházely danými stanovištěmi, kde plnily rozmanité úkoly. Žáci prokazovali znalosti o chování chodců, cyklistů i poskytnutí první pomoci. Také se orientovali na dopravních křižovatkách a vysvětllili význam základních dopravních značek. Na závěr museli prokázat svoje dovednosti při bezpečné jízdě na kole. Dopravní den probíhal formou soutěží, takže se žáci nenudili a naplnili tak heslo "škola hrou."

Mgr. Věra Purnochová<(div>

Lekce plavání

20. 4. 2018

Od začátku dubna do poloviny června se žáci 3. a 4. ročníku účastní povinného kurzu plavání. První hodinu byli žáci rozděleni do skupin podle úrovně svých plaveckých dovedností a již na konci první lekce postoupili někteří do skupiny zdatnějších plavců. Pokud vše bude postupovat stejným tempem, rodiče se nemusí bát pouštět své děti o prázdninách k vodě. Dětem se první lekce líbila a už se těší na tu příští.

Mgr. Andrea Sobotková

Na světě nejsi sám

18. 4. 2018

Ve středu se na naší škole konala přednáška se zajímavým názvem Na světě nejsi sám. Dotýkala se citlivých témat jako je osobní svoboda, bezpečí a především šikana. Žáci se dozvěděli, jak se v krizových situacích mají zachovat, kdy a kde požádat o pomoc. Závěr přednášky probíhal formou společné diskuse.

Mgr. Věra Purnochová

Hráli jsme Bumbác Ball

17. 4. 2018

Včera si žáci 2. stupně v hodinách tělesné výchovy vyzkoušeli novou míčovou hru - Bumbác Ball. Hra, kterou prosazoval již Emil Zátopek se hraje přes volejbalovou síť ve výšce 1 metr od země s gymnastickým míčem. Z pozitivních reakcí samotných žáků je jasné, že jsme hru nehráli naposledy:-)

Mgr. Václav Kotrc

Škola na zkoušku

11. 4. 2018

Již podruhé si nejstarší děti z MŠ v Krásném Dvoře mohly vyzkoušet jaké to je, sedět ve školních lavicích. Minulý týden si povídaly o nejznámějších pohádkách, tento týden si hrály s čísly a geometrickými tvary. Během dubna a května je čekají přípravná cvičení na čtení a psaní, hrátky se zvířátky a zábavné hry na interaktivní tabuli. Seznámí se tak nenásilnou formou se školním prostředím.

Mgr. Věra Purnochová

Projekt Rozmanitost lidských sídel

11. 4. 2018

Žáci 6. ročníku si dnes zpestřili hodinu zeměpisu projektem zaměřeným na lepší poznání problematiky rozmanitosti lidských sídel ve světě.
Nejprve obdrželi text s charakteristikou sídla z vybrané světové lokality (ČR, USA, Brazílie, Keňa, Mongolsko). Texty byly rozdány ve třídě náhodně. Žáci si v textu podtrhli 3 zajímavá slova či sousloví a jen podle těchto hesel se hledali ve třídě navzájem. Poté společné vyplnili dotazník o jejich sídle a dané sídlo představili ostatním skupinám. Následně se u politické mapy světa dozvěděli, kde jejich sídlo leží a přiřadili ke svému sídlu správný obrázek z nabídky pěti obrázků.
Na závěr každá skupina obdržela sadu obrázků. Úkolem bylo vybrat obrázky, které podle žáků nepatřily k dané zemi.

Mgr. Václav Kotrc

Předškoláci navštívili prvňáky

6. 4. 2018

Návštěva první třídy

Dnes jsme se vydali na návštěvu k prvňáčkům. Pomohli nám na tabuli najít jméno, počítali jsme, soutěžili. Předvedli nám, jak jsou šikovní a co všechno se už naučili. Poslední obavy určitě odezněly a my se budeme všichni těšit k zápisu.

Ivana Lněníčková

Sluníčkový den v MŠ

27. 3. 2018

První jarní den jsme v MŠ jako každý rok uspořádali ,, Sluníčkový den." . Od rána byly třídy plné rozesmátých dětí ve žlutém nebo oranžovém oblečení. Tématu byly přizpůsobeny i naše činnosti - pasování na ,, Sluníčko", ranní jóga ,, pozdrav Slunci" , výtvarné ztvárnění sluníček, četba, relaxační cvičení, písničky i Sluníčková tancovačka. Rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům za skvělou spolupráci, sladké odměny a také za krásné jarní kytičky do tříd. Děkujeme.

Monika Zlá

Na farmě

23. 3. 2018

Copak asi žije na farmě? Tak touto otázkou se zabývaly děti mateřské školy. Společně jsme se tak vydali na farmu.
Seznámili jsme se s jejím chodem a pro lepší představu jsme si i jednu postavili. Každý den jsme se seznámili s jiným zvířátkem. Podívali jsme se za kravičkou, kterou jsme si vyzkoušeli podojit a tak jsme přišli na to, kde se vůbec bere mléko. Děti to ohromně bavilo. :-) Dále na nás čekalo tajemství ovčí vlny a vejce. Co pak se asi skrývá uvnitř vajíčka, co nám dává slepička? Další záhada, kterou jsme měli možnost odhalit. Samozřejmě pejsek a kočička nám nesměli uniknout. Společně jsme tak zjistili, co takový pejsek nebo kočička potřebuje. Na závěr jsme se ponořili do pohádky O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu. To nás motivovali a tak jsme si vyzkoušeli jaké to je věšet prádlo. Celý týden byl úžasný a plný nezapomenutelných chvil.

Kateřina Pilná

Vítání jara

23. 3. 2018

K dávným lidovým tradicím patřilo vyhánění zimy - vyhození Morany do vody. Současné děti již tuto tradici neznají. V MŠ se dětem tyto tradice snažíme přiblížit a tak jsme letos tento zvyk uskutečnili. Nejprve jsme se učili písně na přivolání Jara - "Přišlo Jaro do vsi", "Volám tě sluníčko", ,, Jaro, jaro." Dále jsme z papíru vyráběli malé Morany, které si děti odnášely domů. Děti chtěly přivolat jaro i ve svých vesnicích. Posledním úkolem bylo vyrobit velkou Moranu a vyrazit na průvod obcí. U potoka jsem vhodili Moranu do vody a čekali jestli odplave. Bohužel nám neodplavala a proto zima stále přetrvává :-)

Monika Zlá