Aktuality

Čestné uznání od Českého olympijského výboru

10. 9. 2017

Čestné uznání

Za přípravu a organizaci T-Mobile Olympisjkého běhu, který proběhl 21. 6. 2017 obdržela naše škola čestné uznání od Českého olympijského výboru.
Olympijský den se každoročně slaví jako připomínka založení Mezinárodního olympijského výboru (roku 1984). Cíl je jednoduchý - motivovat co nejvíce lidí, aby tento den oslavili pohybem.
Žáci naší školy byli součástí 76 385 běžců po celé České republice, kteří se do této sympatické výzvy zapojili.

Mgr. Václav Kotrc

Vytvoření stránek výuky Mgr. Honzátkové

4. 9. 2017

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně!
Pro tento školní rok jsem pro vás připravila webové stránky, které by vám měly sloužit pro lepší orientaci týkající se mé výuky.
Je nám všem jasné, že někdy ve škole nestihnete všechno správně zapsat a pak je asi fajn, moci se podívat někam, kde je vše přehledně zapsáno. Na stránkách bych ráda uveřejňovala veškeré důležité termíny - zadané aktuální i dlouhodobé úkoly, termíny a témata testů, souhrnných opakování, zkoušení, projektů, termíny akcí a další důležité události.

Na webové stránky se dostanete tímto způsobem: tridnistranky.cz

vyhledáte: ZSMSKDAJNJ

a zadáte přihlašovací jméno: honziska a heslo: ZSMSKDAJNJ

Přeji vám hodně štěstí a doufám, že nové stránky pomohou. Zároveň uvítám jakékoli nápady a upozornění, které povedou ke zlepšení naší spolupráce a komunikace.

Na stránky se lze dostat

Mgr. Jana Honzátková

Zahájení školního roku 2017/2018

4. 9. 2017

Zahájení školního roku

Tradičním nástupem před školou a přivítáním nových žáčků - prvňáčků, byl dnes zahájen školní rok 2017/2018.

Mgr. Václav Kotrc

Informace o zvýšení ceny stravného ve školním roce 2017/2018

24. 8. 2017

Vzhledem k soustavnému zdražování potravin a současně potřebě plnit předepsané dávky spotřebního koše, je nezbytné navýšit ceny stravného o 2,- Kč na den.
Aktualizované informace pro všechny strávníky, naleznete v sekci "Školní jídelna" v pravé liště.
Děkujeme za pochopení.

Martina Bokrová

Příměstský tábor - Park všemi smysly

18. 8. 2017

Příměstský tábor

Poslední den příměstského tábora děti dopoledne strávily na zámku v Krásném Dvoře a jeho přilehlém parku. Zaměstnanci zámku pro ně v rámci vzdělávacího programu Park všemi smysly připravili aktivity, které měly vést k poznávání parku všemi smysly (mimo chuti:-).

Mgr. Petra Koucká, Mgr. Václav Kotrc

Den plný pohybu na příměstském táboře

17. 8. 2017

Příměstský tábor

Předposlední den na děti navštěvující příměstský tábor čekal den plný pohybu. Po dopolední svačině jsme nabrali směr zámecký park, kde jsme cestou a následně i v cíli (u divadla) hráli různé pohybové hry (např. rybičky, rybičky, rybáři jedou). Po odpolední svačině jsme se přesunuli na školkovou zahradu, kde děti využily kola, odstrkovadla i prolézačky.
Na konci byli všichni oceněni sladkou odměnou a slavnostní medailí.

Mgr. Petra Koucká, Mgr. Václav Kotrc

Ukázka psů na příměstském táboře

16. 8. 2017

Příměstský tábor

Ve středu děti navštívil profesionální psovod nprap.Jiří Kettner se svým služebním psem Nely. Předvedli společně nejen plnění základních povelů, ale především bezchybné vyhledávání ukrytých drog. Všem dětem se ukázky velmi líbily a přály si mít doma také tak šikovného pejska.

Mgr. Věra Purnochová, Mgr. Andrea Sobotková

Příměstský tábor s piráty

14. 8. 2017

Příměstský tábor

V pondělí se žáci seznámili s dobrodružným životem pirátů. Nejdříve se vydali hledat pirátský poklad do parku, minuli několik rybníků, gloriet a nkonec poklad našli u obelisku. Odpoledne si vyrobili pirátské vlajky, malé loďky a vodní želvičky.

Mgr. Věra Purnochová, Mgr. Simona Klánová

Příměstský tábor s hasiči

9. 8. 2017

Příměstský tábor

Ve čtvrtek se děti podívaly do hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v Krásném Dvoře. Vyzkoušely si masáž srdce na cvičné figuríně. Mohly na i do hasičských aut. Směly si obléct hasičskou výzbroj - helmu, dýchací přístroj...
Své znalosti prokázaly při plnění úkolů a vědomostního kvízu.

Mgr. Andrea Sobotková, Ivana Lněníčková

Program příměstského tábora

7. 7. 2017

V přiloženém obrázku najdete program letošního ročníku příměstského tábora.