Aktuality

Kroužek Prokom

24. 5. 2017

Kroužek Prokom

Kroužek Prokom je zaměřen na prevenci školní neúspěšnosti, činnosti prováděné v kroužku rozvíjí oblasti zrakové, sluchové pozornosti, rozšiřují slovní zásobu, procvičují pravolevou orientaci, pomáhají nápravě řeči a zlepšují čtení s porozuměním atd.

Mgr. Andrea Sobotková

Dopravní den

19. 5. 2017

Dopravní den

V pátek, 19. 5., proběhl na 1. stupni naší školy Dopravní den. Děti se rozdělily do 10 skupin a plnily úkoly na pěti stanovištích. Seznamovaly se s dopravními značkami, pojmenovaly a správně označily všechny důlezité části jizdního kola, plnily jízdu zručnosti, dávaly první pomoc a řešily dopravní situace. Počasí nám přálo a slunce i tváře dětí zářily při rozdávání cen za vynikající výkony.

Mgr. Simona Klánová

Kamarádství nad zlato

16. 5. 2017

Kamarádství nad zlato

V úterý 16. 5. 2017 měly děti mateřské školy a žáci 1. stupně zpříjemněný divadelním představením "Kamarádství nad zlato". Děti si uvědomovaly význam slova "kamarádství" v různých situacích v životě. Jak se zachová správný kamarád, jak důležitá je vzájemná pomoc a vlastnosti pravého kamaráda. Představení sehráli členové Divadla Kolem a dětem se velmi líbilo.

Ludmila Havlová

Nabídka pracovní pozice pro školní rok 2017/2018

16. 5. 2017

Od školního roku 2017/2018 přijmeme na plný úvazek asistenta pedagoga. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, solidní jednání a ohodnocení za kvalitní práci.
Bližší informace na telefonním čísle 415 215 000 nebo emailu bejckova@zskrasnydvur.cz.

Mgr. Ivana Bejčková

Nabídka pracovní pozice pro školní rok 2017/2018

16. 5. 2017

Od školního roku 2017/2018 přijmeme na záskok za mateřskou dovolenou učitelku/učitele českého jazyka a výtvarné výchovy. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, solidní jednání a ohodnocení za kvalitní práci.
Bližší informace na telefonním čísle 415 215 000 nebo emailu bejckova@zskrasnydvur.cz.

Mgr. Ivana Bejčková

Přednáška Ovoce a zelenina do škol

11. 5. 2017

Ovoce a zelenina do škol

Ve čtvrtek 11.5. po absolvování projektového Dne Země si žáci z 1. stupně ZŠ vyslechli přednášku v rámci celostátního projektu Ovoce a zelenina do škol. Zábavnou formou se dozvěděli o významu ovoce a zeleniny pro zdravou výživu člověka. Při různých soutěžích byli odměnněni drobnými cenami.

Mgr. Věra Purnochová

Den Země

11. 5. 2017

Den Země

V krásném slunečném dopoledni dnes žáci strávili dopolední vyučování celé venku. V rámci projektu Den Země děti z 1. stupně zvelebovaly školní areál, děti 2. stupně pomáhaly s úklidem koupaliště, renovací školkového hřiště a také vytvářely osvětové letáky k šetření surovin.

Mgr. Václav Kotrc

Pohár rozhlasu

9. 5. 2017

Pohár rozhlasu

Žáci 2. stupně se zúčastnili 49. ročníku tradiční atletické soutěže Pohár rozhlasu.
V konkurenci škol z podbořanské oblasti se svými výkony neztratili. Na lepší celkové umístění mezi školami pomýšlet nemohli (nebyla obsazena všechna startovací místa), ale mezi jednotlivci ostudu rozhodně neudělali.
Robin Orgoník patřil mezi nejlepší ve skoku vysokém, Pavel Tučim v běhu na 1 500 m, Filip Orgoník ve skoku vysokém, Kateřina Pivovarová a Karolína Nováková ve skoku vysokém, Sára Tučimová v běhu na 60 metrů.
Výše zmíněným žákům, ale také těm, kteří ze sebe vydali to nejlepší, patří velké poděkování.

Mgr. Václav Kotrc

Čarodějnický rej v ŠD

5. 5. 2017

Čarodějnice

Náš kouzelný rej začal po výborně připraveném menu v naší školní jídelně. Naše bříška zasytila polévka z bludného kořene (netrefíš zabloudíš),omáčka z okurky šklebilky s oblázky a nápoj jednooké Bludimíry. Toto lahodné menu nás nabudilo a dalo všem sílu. Tělocvična se stala na pár hodin útočištěm kouzelných bytostí. Tři moudré čarodějnice (p. vychovatelky) se staraly o zábavu a legraci. Připravily pro čarodějnice a čaroděje spousta soutěží, přezkoušely je z hmatových a chuťových schopností. Celé odpoledne jsme tancovali a mlsali ve velkém. Ochutnali jsme tak spoustu různých pokrmů a nápojů. Všichni si to báječně užili a ve zdraví se vrátili domů.(nikoho neupálili) Za rok zase tady!

Monika ZLá

Dopravní den v MŠ

4. 5. 2017

Dopravníd den v MŠ

Středa byla pro děti mateřské školy dnem zaměřeným na bezpečnost dětí, upevňování si pravidel a poznatků z dopravní výchovy. Při hře " Děti, pozor - červená " děti vytvářely silnice a cesty pro dopravní prostředky, které poznávaly, zopakovaly si, jak se chováme v důležitých situacích u silnice, na přechodu pro chodce, zajezdily si na odstrkovadle, autech mezi překážkami, doplňovaly pracovní listy a vybarvovaly si omalovánky. Na závěr jako správní řidiči získaly jako odměnu diplom a dětský řidičský průkaz. Tento den byl velmi poučný pro všechny děti.

Ludmila Havlová